alt

İnsan Kaynakları Politikası

Coşkunöz Holding, rekabet gücünü arttırmak, kaliteli ürün ve hizmet anlayışıyla sektördeki lider konumunu sürdürmek ve “Sınırsız Şekillendirme” vizyonu ile şirketlerini geleceğe taşımak için İnsan Kaynakları Yönetimi’ni iş stratejilerinin odağında konumlar ve tüm İK uygulamalarını birbirine bağlı, bütünleşik bir sistemde yönetmeyi hedefler.

Bu doğrultuda İnsan Kaynakları süreçlerimizi iş önceliklerimizin ve hedeflerimizin odağında tutarak;

 • İş Sağlığı ve Güvenliği ilke ve sorumlulukları dahilinde iş süreçlerini şekillendiren,
 • Sürekli iyileşme ve gelişim için çalışanlarına nitelikli ve etkisi ölçülebilir eğitim ve gelişim fırsatları sunan,
 • İç yeteneklerine odaklanarak çalışanlarının sırasıyla; potansiyellerini fark etmesi, geliştirmesi ve kullanabilmesi için eğitim ve gelişim ortamı yaratan,
 • Çok kültürlülük ile yoğrulmuş farklılıkları bir fırsat olarak gören ve çeşitlilik ile beslenen bir çalışan profili barındıran,
 • Ekip çalışmasını, takımdaşlık bilincini destekleyen,
 • Öğrenmeye açık olma anlayışı ile şirket kültürüne yeni gelişmeleri entegre eden,
 • Çalışanın iş-özel yaşam dengesini destekleyen,
 • Bireysel, toplumsal ve çevresel sorunlara karşı sorumluluk bilinci yüksek bireyler ile toplumun refahına hizmet etmeyi amaçlayan
 • bir yaklaşım içinde olmayı ve uygulamalarımızı sürekli bu amaçlar doğrultusunda iyileştirmeyi hedefleriz.

1-AR-GE BİTİRME PROJESİ

 • Mühendislik fakültelerinin son sınıf öğrencilerine yöneliktir.
 • Bir eğitim-öğretim yılı boyunca süren bitirme projeleri kapsamında yürütülür.
 • Proje konuları Coşkunöz Holding tarafından önerilebileceği gibi katılımcılar tarafından da belirlenebilir.
 • Son sınıf dönem başında yapılan başvurular, yüz yüze yapılan mülakatlarla değerlendirilir ve uygun adaylar sürece dahil edilir.

2-PROJE BAZLI PROGRAM

 • Üniversite son sınıf öğrencilerine ve yeni mezunlara yöneliktir.
 • 2-6 ay arası süren ve Coşkunöz Holding’in belirlediği konu başlıklarına göre düzenlenen proje bazlı bir programdır.
 • Projeye yönelik teknik eğitimler ve kişisel gelişim eğitimleri yer almaktadır.
 • Katılımcılar, üst düzey yöneticilerin Deneyim Paylaşım Toplantıları’na katılarak vizyonlarını genişletme fırsatı yakalayabilirler.
 • Başvuru kriterlerini sağlayan adaylar, değerlendirme merkezi uygulamaları ile değerlendirilir ve uygun adaylar sürece dahil edilir.
 • Katılımcılar, program sürecince bulunduğu departmandan bir rehber eşliğinde projeyi yürütür ve program sonunda sunum gerçekleştirirler.