alt

Bu doğrultuda;

 • İş Sağlığı ve Güvenliği düzenlemelerinin, diğer iş menfaatleri ve süreçleri ile eşit seviyede değerlendirip, danışılması için gerekli tüm kaynakları sağlamayı,
 • Çevre, enerji, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini gerçekleştirirken başta yasal mevzuat olmak üzere, ilgili tarafların beklentileri, sektörün en iyi uygulamaları ve diğer şartlar dikkate alınarak performansımızı sürekli iyileştirmeyi,
 • Süreç, hedef ve esasların belirlenmesi ve uygulanmasında; paydaşların özverili ve aktif katılımını, tüm çalışanların liderliği ile sağlamayı,
 • Çalışanların refahını, sağlığını ve güvenliğini korumak için Risk odaklı düşünce modelini benimsetmeyi ve tehlikeleri tanımlayarak risk kontrol hiyerarşisi ile ortadan kaldırmayı,
 • Enerji ve su verimliliğini artırarak, atıkların oluşumunu ve zararlı kirletici emisyonları azaltarak, sürdürülebilirlik fırsatlarını aktif olarak teşvik etmeyi ve geliştirmeyi,
 • Çevre ve toplum ile etkileşim halinde olduğumuzun bilinciyle, atık yönetimi, enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması, faaliyetlerimizin çevreye etkilerinin tespit edilmesi, periyodik olarak gözden geçirilip olası sapmaların sürekli iyileştirme ilkesiyle kontrol altında tutulması, en aza indirilmesi ve bu amaçla gerekli kaynakların oluşturulmasını sağlamayı,
 • Proseslerimizin tasarımında ve revizyonunda enerji performanslarını göz önünde bulundurup, enerji verimli ürünler satın almayı,
 • Sürdürülebilir bir dünya için gelişen teknolojileri takip ederek üretim ve hizmetlerden kaynaklanan karbon emisyonunu azaltmayı,
 • Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği için tehlike oluşturan yasaklı/kısıtlı kimyasalları ve diğer malzemeleri tanımlayıp güvenli bir şekilde yönetmeyi,
 • Çevre, Enerji, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi için çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve toplum için duyarlılık kazandırmaya ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmayı ve Hedeflere ulaşmak için gereken kaynak ve bilgiyi sağlamayı. Coşkunöz Aerospace olarak taahhüt ederiz.
 • Çevre Yönetim Sistemi Kapsamı:

  Kurulan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, İç Anadolu Bölgesi Eskişehir ili, OSB de bulunan Coşkunöz Aerospace firmasında havacılık sektöründe parça üretimi, montajı ve bakım faaliyetlerinde rutin ve rutin olmayan çalışmaları ve bu faaliyetlerde yetkinliği sağlanmış çalışanları, işletme içinde faaliyet gösteren yüklenici (servis, nakliyeciler, tedarikçiler vb) ve alt işveren hizmetlerini, çalışma sahasına ulaşabilecek personeli (ziyaretçi, yüklenici, stajyer dahil), çalışma sahasındaki araçları ve ekipmanları ve ilgili tarafların kamu kurumları,OSB yönetimi komşular vb) yönetim sistemi ve belirlenen uyum yükümlülüklerimiz için gerekli şartların firmanın iç ve dış bağlamını gözeterek yerine getirmelerinin yöntemlerini kapsar.

SERTİFİKALAR